Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Mám zadanou základní prodejní cenu s DPH. Jak mohu při změně sazby DPH na druhou sníženou sazbu ve výši 10 % provést přepočet cen tak, aby prodejní cena s DPH zůstala stejná a změnila se pouze prodejní cena bez DPH?

odpověď

Před provedením změn proveďte zálohu účetní jednotky přes nabídku Soubor/Zálohování/Zálohovat…

Změnu sazby je třeba provádět na přelomu účetních období, na který se přepnete povelem Účetnictví/Uzávěrka/Účtování na přelomu období… Na zobrazeném dialogovém okně Účtování na přelomu účetních období zvolíte Účtování v následujícím období bez datové uzávěrky.

V agendě Zásoby proveďte výběr zásob, u kterých chcete změnit sazbu DPH na 10 % a zachovat základní prodejní cenu s DPH, která je ve formuláři. Poté zvolte Záznam/Editace/Upravit vše…
Na zobrazeném dialogovém okně Hromadná úprava záznamů zvolte pole agendy DPH prodej a hodnotu 10 %. Po potvrzení se u všech vybraných záznamů změním sazba v poli DPH prodej na 10 %.

Dále je třeba přepočítat prodejní ceny bez DPH. Zvolte Záznam/Přecenění prodejních cen… V zobrazeném dialogovém okně vyberte volbu Upravit prodejní ceny o 0 % a také Upravit i fixované ceny (tato volba zajistí přepočet i pro ceny, u kterých je fixovaná prodejní cena nebo marže). Po potvrzení se přepočítá prodejní cena zásob bez DPH dle nastavené sazby, tedy 10 %.

Příklad:
prodejní cena 138,- včetně DPH
DPH prodej 15 %
prodejní cena bez DPH 120,-

Po změně sazby DPH pomocí funkce Upravit vše se změní sazba DPH prodej na 10 %.

Přepočtem prodejní ceny dojde k výpočtu nové prodejní ceny bez DPH. Ceny jsou poté:
prodejní cena 138,- včetně DPH
DPH prodej 10 %
prodejní cena bez DPH 125,50

Změna prodejní ceny bez DPH může způsobit v závislosti na nastavení cenové skupiny a fixací cen změnu marže a také cen na záložce Slevy.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím

Podobné otázky