Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Mám zadanou nákupní cenu zásob včetně DPH. Jak přepočítám nákupní cenu bez DPH v souvislosti se změnou výpočtu DPH při výpočtu z částky včetně DPH, kterou přinesl zákon č. 80/2019?

odpověď

Přepočítat ceny dle nového způsobu výpočtu můžete ve verzi programu POHODA Květen, release 12200 a novějších.

Před provedením změn proveďte zálohu účetní jednotky přes nabídku Soubor/Zálohování/Zálohovat…

V agendě Zásoby proveďte výběr zásob, u kterých chcete nákupní cenu přepočítat. Poté zvolte povel Záznam/Přecenění nákupních cen…

V dialogovém okně Přepočet nákupní ceny vyberte možnost Nákupní cenu neměnit, pouze přepočítat a potvrďte tlačítkem Dokončit.

Po potvrzení dialogového okna, zda chcete přepočet skutečně provést, se u všech vybraných zásob s nákupní cenou včetně DPH přepočítá nákupní cena bez DPH podle aktuální sazby DPH a platné legislativy.

Pokud byste měli ve výběru i zásoby s nákupní cenou bez DPH, přepočítá se u nich nákupní cena včetně DPH.

Příklad:

Nákupní cena 121,- včetně DPH

DPH nákup 21 %

Nákupní cena bez DPH 99,99 Kč

 

Po provedení přepočtu se nákupní cena bez DPH přepočítá na částku 100,-

 

Změní-li se u zásob nákupní cena bez DPH, může dojít ke změně nákupních cen bez DPH i včetně DPH u složených zásob, jejichž ceny jsou počítány jako součet cen položek.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím