Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Mám zadané prodejní ceny zásob včetně DPH. Jak přepočítám prodejní ceny bez DPH v souvislosti se změnou výpočtu DPH při výpočtu z částky včetně DPH, kterou přinesl zákon č. 80/2019?

odpověď

Přepočítat ceny dle nového způsobu výpočtu můžete ve verzi programu POHODA Květen release 12200 a novějších.

Před provedením změn proveďte zálohu účetní jednotky přes nabídku Soubor/Zálohování/Zálohovat…

V agendě Zásoby proveďte výběr zásob, u kterých chcete prodejní ceny přepočítat. Poté zvolte povel Záznam/Přecenění prodejních cen…

V dialogovém okně Přepočet prodejních cen vybraných zásob vyberte prodejní ceny, které chcete přepočítat, zvolte možnost Prodejní ceny neměnit, pouze přepočítat a potvrďte tlačítkem Dokončit.

Po potvrzení dialogového okna, zda chcete přepočet skutečně provést, se u všech vybraných zásob s prodejní cenou včetně DPH přepočítá prodejní cena bez DPH podle nastavení cenové skupiny, aktuální sazby DPH a platné legislativy.

Pokud byste měli ve výběru i zásoby s prodejní cenou bez DPH, přepočítá se u nich prodejní cena včetně DPH.

Příklad:

Prodejní cena 145,20 včetně DPH

DPH prodej 21 %

Prodejní cena bez DPH 119,99 Kč

 

Po provedení přepočtu se prodejní cena bez DPH přepočítá na částku 120,-.

Změní-li se u zásob prodejní cena bez DPH, může dojít ke změně prodejních cen bez DPH i včetně DPH u složených zásob, jejichž ceny jsou počítány jako součet cen položek.

V případě, že je základní prodejní cena zadána v cizí měně, ponechá se tato částka při přepočtu beze změny a přepočítají se korunové hodnoty ve sloupcích Prodejní a Prodejní DPH dle aktuální legislativy a nastavení cenové skupiny.

Výše uvedené přepočty se provádějí bez ohledu na případné nastavení fixací u základní prodejní ceny.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím