Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Kde v programu POHODA nastavím, aby se nově vytvořená karta zásoby automaticky synchronizovala do aplikace mPOHODA?

odpověď

Jednotlivé zásoby pro synchronizaci dat s aplikací mPOHODA označíte v programu POHODA prostřednictvím povelu Synchronizace s mPOHODA v menu Záznam, který vyvoláte přímo na kartě zásoby v agendě Zásoby. Tento způsob je vhodný, pokud nechcete do aplikace mPOHODA synchronizovat kompletně všechny zásoby z daného skladu.

Pokud však chcete z daného skladu přenášet do aplikace mPOHODA všechny zásoby, pak v programu POHODA v agendě Sklady přidejte příznak synchronizace vybranému skladu prostřednictvím povelu Synchronizace zásob s mPOHODA v menu Záznam. Každá nově vytvořená karta zásoby z tohoto skladu dostane automaticky při následné synchronizaci dat příznak Synchronizace s mPOHODA a bude odeslána do aplikace mPOHODA. Tato varianta je vhodná pro firmy, kde má každý uživatel aplikace mPOHODA (obchodní zástupce firmy) vyhraněn vlastní sklad.


Doporučení:
Do aplikace mPOHODA synchronizujte pouze ty zásoby, které budete potřebovat při používání aplikace mPOHODA. Ušetříte tím čas potřebný pro provedení synchronizace dat a dále výkon na mobilním zařízení. 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím