Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

K čemu slouží zásoba typu Textová a Služba?

odpověď

Zásoba typu Textová
Jedná se o typ zásoby, která nesleduje stav zásob a neovlivňuje ocenění skladů.
Využijete ji například pro zadání pravidelně se opakujících položek, které budete přenášet do dokladů, ale nebudou mít vliv na ocenění skladů.

Zásoba typu Služba
Jedná se o typ zásoby, která sleduje stav zásob, ale neovlivňuje ocenění skladů. Váženou nákupní cenu lze sledovat, nicméně nákupní ceny se neprůměrují a vážená nákupní cena odpovídá vždy ceně posledního příjmu.
Na rozdíl od zásoby typu Karta lze jít se stavem zásoby do minusu.
Využijete ji pro zadání například dopravného, u kterého budete sledovat pohyby, ale nebude mít vliv na ocenění skladů.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím