Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

K čemu slouží volba Slevu počítat ze zaokrouhlené ceny?

odpověď

Volba je zatržena - sleva se počítá z prodejní ceny zaokrouhlené dle nastaveného zaokrouhlení u této prodejní ceny.

Volba zatržena není -  v průběžných výpočtech se hodnoty nebudou zaokrouhlovat dle nastavení základní prodejní ceny,
ale vždy na 4 desetinná místa. Výsledná cena je pak zaokrouhlena dle svého nastavení u cenové skupiny.
Tento výpočet využijete k přesnějšímu určení cen zejména v situacích, kdy se liší měna nebo nastavení DPH u základní prodejní ceny a z ní odvozené slevy.
Toto nastavení využijete např. v případě, kdy máte základní prodejní cenu zaokrouhlenou na celé koruny a z ní odvozenou slevu v eurech zaokrouhlenou na centy.
Po aktivaci tohoto způsobu výpočtu je třeba spustit přepočet  cen.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím