Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Je možné narovnat stavy evidenčních čísel zásoby tak, aby odpovídaly stavu zásoby?

odpověď

Ano, k tomuto účelu můžete použít funkci Narovnání bez vazby. Tuto volbu najdete v agendě Sklady/Evidenční čísla na záložce Pohyby v místní nabídce, kterou vyvoláte kliknutím pravým tlačítkem myši.
Po zvolení povelu Narovnání bez vazby program POHODA zobrazí dialogové okno, ve kterém zadejte datum a množství.
Pro navýšení skladu zadejte množství kladně, pro ponížení záporně. Po potvrzení dialogového okna se do tabulky vloží nový řádek Narovnání bez vazby.
Tato operace nemá žádný vliv na stav zásoby a její pohyby. Program POHODA nekontroluje případný záporný stav evidenčního čísla. Řádek Narovnání bez vazby je v případě potřeby možné vymazat klávesovou zkratkou Ctrl+Delete.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím