Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Je možné časově rozdělit výrobu?

odpověď

V agendě Sklady/Výroba jsou pole Datum vyskladnění a Datum výroby. Při založení nového dokladu mají oba pohyby stejné datum a čas. Po uložení dokladu pak dochází k vyskladnění komponent a k naskladnění konečného výrobku.
Pokud chcete pohyby oddělit, zvolte povel Záznam/Rozdělení výroby. Datum výroby se automaticky odstraní a dojde pouze
k výdeji komponent. Po doplnění pole Datum výroby bude výrobek naskladněný.
Pokud účtujete sklady způsobem A, tak se rozdělí datumově i zaúčtování výdeje komponent a naskladnění výrobku.
Po Datové uzávěrce se do účetní jednotky následujícího roku přenesou záznamy, které nemají vyplněné pole Datum výroby.
 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím