Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Je možné, aby se synchronizace skladů prováděla v programu POHODA E1 automaticky při změně údaje na skladové kartě?

odpověď

Ano, v agendě Nastavení/Globální nastavení/Sklady zatrhněte volbu Automatická synchronizace. Poté nastavte údaje,
které chcete synchronizovat zatržením příslušných hodnot po rozkliknutí tří teček v poli Synchronizované hodnoty.
Po tomto nastavení stačí na vzorovém skladě změnit na skladové kartě některý ze zvolených údajů a program POHODA automaticky zaktualizuje údaje u odpovídajících skladových položek na skladech, u nichž máte v agendě Sklady/Sklady zatrženou volbu Cílový sklad. 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím

Podobné otázky