Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jakým způsobem mám v programu POHODA evidovat rozlévané nápoje?

odpověď
Pokud nakupujete nápoje v sudech či lahvích a následně je prodáváte jako rozlévané, zadejte v agendě Zásoby skladovou kartu, u níž jako základní měrnou jednotku uvedete tu, ve které nápoj nakupujete. V té bude zároveň evidován jeho stav na skladě. Jako druhou případně třetí měrnou jednotku zvolíte ty jednotky, ve kterých nápoj prodáváte a doplníte k nim příslušné koeficienty pro přepočet odvozené měrné jednotky ze základní.
 
Příklad: limonáda je nakupovaná v sudech o objemu 50 litrů a prodávaná ve sklenicích 0,2 litru resp. 0,5 litru.
V agendě Zásoby vytvoříte novou skladovou kartu se základní měrnou jednotkou Sud. Druhou měrnou jednotku zvolíte 0,2 L s koeficientem 0,004. Třetí měrná jednotka bude 0,5 L s koeficientem 0,01. Jednotlivé koeficienty jsou počítány jako podíl objemu příslušné měrné jednotky a objemu základní měrné jednotky. V tomto případě tedy 0,2 / 50 = 0,004 pro druhou měrnou jednotku a 0,5 / 50 = 0,01 pro třetí měrnou jednotku.
 
Pokud budete chtít evidovat stav zásoby v jiné měrné jednotce, zadáte ji jako základní a u ostatních měrných jednotek vyberete odpovídající koeficienty pro přepočet.
Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím