Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jaký je rozdíl mezi zásobou typu Souprava a Komplet?

odpověď

Jedná se o složené zásoby, které se skládají z položek zapsaných na záložce Položky.

Zásoba typu Souprava
Při naskladnění / vyskladnění soupravy jsou na dokladu uvedeny všechny položky, ze kterých se skládá. Souprava nemá vlastní stav zásoby - změní se stav zásob u jednotlivých položek soupravy.
Ceny soupravy jsou tvořeny součtem cen položek a nelze je měnit. Po uložení změn ceny zásoby, která je položkou soupravy, se automaticky přepočte i cena soupravy, která tuto položku obsahuje.

Zásoba typu Komplet
Komplet se liší od soupravy tím, že je možné upravit jeho prodejní cenu prostřednictvím úpravy cen jednotlivých položek na záložce Položky. Úprava prodejní ceny položky kompletu vyvolá přepočet slev této položky dle nastavení zdrojové zásoby. Tyto slevy lze také libovolně upravit. Naopak změna prodejních cen na zdrojových zásobách se do ceny kompletu nepromítne. Prodejní ceny kompletu jsou tedy nezávislé na prodejních cenách zásob tvořících komplet.
Naproti tomu změny nákupních cen zdrojových zásob se automaticky promítnou do nákupní ceny kompletu.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím