Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jaká metoda se používá pro ocenění skladu?

odpověď

Pro ocenění skladu se používá metoda váženého aritmetického průměru. Zásoba je vždy naskladněna za skutečnou pořizovací cenu a z této ceny se vypočte vážená průměrná cena při každém přírůstku na sklad. Zásoby se vyskladňují za váženou nákupní cenu až do doby úplného vyskladnění nebo nového příjmu na sklad, kdy se vypočte nová vážená průměrná cena. Při příjmu na sklad, který následuje po nulovém stavu zásoby, se jako vážená cena použije skutečná pořizovací cena zásoby.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím