Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Provedl jsem časové rozlišení z dokladu a v agendě Časové rozlišení není na záložce Zaúčtování žádný záznam. Proč?

odpověď

Po provedení časového rozlišení ze zdrojového dokladu se vytvoří záznam do agendy Účetnictví/Časové rozlišení.
Pokud v Průvodci zavedením časového rozlišení nevyplníte předkontaci pro zaúčtování nákladů, resp. výnosů časového rozlišení, bude u vytvořeného záznamu v agendě Časové rozlišení vyplněna předkontace Bez. Záložka Zaúčtování tedy zůstane prázdná.
V tomto případě doporučuji správnou předkontaci pro zaúčtování nákladů, resp. výnosů časového rozlišení vyplnit ve formuláři v poli Předkontace.
Jestliže předkontaci v Průvodci zavedením časového rozlišení vyplníte, náklady, resp. výnosy časového rozlišení se pro daný rok automaticky zaúčtují do Účetního deníku. Na záložce Zaúčtování bude uvedena zvolená předkontace.
Časové rozlišení pro následující rok se proúčtuje až při přepnutí na přelom účetních období bez datové uzávěrky
a zatržení možnosti Zaúčtovat doklady k časovému rozlišení, případně po datové uzávěrce.
 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím