Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Proč na záložce Zaúčtování v agendě Časové rozlišení nemám zaúčtovaný rok, ve kterém pracuji na přelomu účetního období?

odpověď

Jestliže se přepnete do následujícího období bez datové uzávěrky přes agendu Účetnictví/Uzávěrka/Účtování na přelomu účetního období, po zatržení volby Účtování v následujícím období bez datové uzávěrky se zpřístupní možnost Zaúčtovat doklady k časovému rozlišení. Pokud tuto volbu zatrhnete, časové rozlišení pro následující rok se zaúčtuje do Účetního deníku. V dialogovém okně se volba po zaúčtování časového rozlišení změní v informaci, že doklady k časovému rozlišení již byly zaúčtovány.
Pokud volbu Zaúčtovat doklady k časovému rozlišení nezatrhnete, budou záznamy časového rozlišení pro následující období zaúčtovány až po datové uzávěrce.
Volba je aktivní pouze u uživatelů, kteří mají přiděleno právo alespoň Zápis a modifikace všech pro agendu Časové rozlišení a Účetní deník.
 

 

 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím