Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Je možné změnit text, který se vkládá na doklady vzniklé pomocí funkce Časové rozlišení?

odpověď

V agendě Globální nastavení/Zaúčtování/Texty u čas. rozlišení lze v poli Čas. rozlišení zadat text, který se vloží na doklady vzniklé pomocí funkce Časové rozlišení. Automaticky se doplní evidenčním číslem časově rozlišeného dokladu. Volitelně lze připojit i text zdrojového dokladu nebo jeho položky.
Není-li text pro časové rozlišení vyplněn a zároveň není zatržena volba Vložit text zdroj. dokladu, doplní se na vygenerovaný záznam pouze číslo časově rozlišeného dokladu.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím