Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jakým způsobem mohu vkládat záznamy do agendy Časové rozlišení?

odpověď

Záznam v agendě Účetnictví/Časové rozlišení můžete vytvořit ručně nebo automaticky ze zdrojových dokladů.
U zdrojového dokladu musí předkontace obsahovat účty 381, 382, 383, 384, resp. 385. Automaticky je možné časové rozlišení vytvořit z agend Vydané faktury, Ostatní pohledávky, Přijaté faktury, Ostatní závazky, Pokladna a Interní doklady pomocí povelu Záznam/Časové rozlišení… Po zvolení tohoto povelu se objeví Průvodce zavedením časového rozlišení. V průvodci vyberete jednu z možností časového rozlišení, období čas. rozlišení, periodu výpočtu, datum zaúčtování a předkontaci. Časově můžete rozlišit celou hodnotu dokladu jednou položkou, celou hodnotu dokladu po položkách nebo konkrétní položku dokladu.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím