Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Mohu provést vyměření DPH dokladu v režimu přenesení daňové povinnosti v agendě Pokladna?

odpověď

Vyměření DPH provedete v agendě Účetnictví/Pokladna, kde se postavíte na výdajový pokladní doklad v nulové sazbě DPH a s členěním DPH "PN Nezahrnovat do přiznání DPH". Následně zvolíte agendu Záznam/Operace/Vyměření DPH..., zobrazí se dialogové okno Vyměření a odpočet DPH, kde označíte možnost Vyměřit DPH k aktuálnímu dokladu, na druhé straně průvodce zvolíte možnost Vyměřit DPH z celkové hodnoty dokladu a dáte tlačítko Další.

Na další straně průvodce vyplníte pole Sazba DPH, v oddíle Vyměření DPH vyplníte pole Datum zd. plnění, Předkontace a v poli Členění DPH vyberete z výklopného seznamu členění "DDpdp - D06 Přenesení daňové povinnosti, odběratel zboží    nebo příjemce služeb". V oddíle Odpočet DPH vyplníte pole Datum odpočtu, Předkontace a v poli Členění DPH vyberete z výklopného seznamu členění "PDpdp - P03 Odpočet z přijatých plnění, povinnost přiznat daň má příjemce". V poli Číselná řada doplníte číselnou řadu pro agendu Interní doklady. Nakonec zvolíte tlačítko Dokončit.

Program POHODA vytvoří dva interní doklady v agendě Interní doklady na přiznání a odpočet, které vstoupí do přiznání DPH.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím