Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Mám položkový výdajový pokladní doklad v režimu přenesení daňové povinnosti. Mohu provést vyměření DPH po položkách?

odpověď

Dialogové okno vyvoláte přes agendu Záznam/Operace/Vyměření DPH … v agendě Pokladna. Pomocí volby Vyměřit DPH po položkách se vytvoří daňové doklady do agendy Interní doklady dle položek výdajového dokladu.

Na třetí straně průvodce vyberete základní nebo sníženou sazbu DPH. V oddíle Vyměření DPH vyplníte pole Datum zd. plnění, Předkontace a v poli Členění DPH vyberete z výklopného seznamu členění DDpdp Typ D06 Přenesení daňové povinnosti, odběratel zboží nebo příjemce služeb. V oddíle Odpočet DPH vyplníte pole Datum odpočtu, Předkontace a v poli Členění DPH vyberete z výklopného seznamu členění PDpdp Typ P03 Odpočet z přijatých plnění, povinnost přiznat daň má příjemce. V poli Číselná řada doplníte číselnou řadu pro agendu Interní doklady. Nakonec zvolíte tlačítko Dokončit.

Program POHODA Vám vytvoří dva interní doklady v agendě Interní doklady na přiznání a odpočet. V záložce Položky dokladu budou uvedeny jednotlivé položky výdajového pokladního dokladu.

Volbu Vyměřit DPH po položkách využijete v případě, že chcete u každé položky uvést jinou sazbu DPH, nebo jiný kód předmětu plnění u členění DPH DDpdp Typ D06 Přenesení daňové povinnosti, odběratel zboží nebo příjemce služeb. Jednotlivá pole změníte v záložce Položky dokladu v agendě Interní doklady v poli DPH a v poli Členění DPH.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím