Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Jsme připraveni vám pomoci s rozšířením vaší síťové licence programu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jakým způsobem je možné evidovat v programu POHODA přenesení daňové povinnosti z pohledu odběratele?

odpověď

Z pohledu Odběratele výpis z evidence předkládá v souladu s §92a odst. 6 ve lhůtě pro podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (odběratel/ příjemce). Celkovou částku takto uskutečněných plnění uvede v řádcích 10 a 11 daňového přiznání. V programu POHODA budou do evidence vstupovat doklady se členěním DPH typu D06 - Přenesení daňové povinnosti, odběratel zboží nebo příjemce služeb (DDpdp).
Příklad: Přijatou fakturu zadáte do nabídky Fakturace/Přijaté faktury. Hodnotu faktury uvedete v nulové sazbě DPH ve formuláři, případně dle jednotlivých položek faktury na záložku Položky faktury. U této faktury zvolíte v poli Členění DPH členění PN. Po uložení faktury zvolíte nabídku Záznam/Vyměření DPH… V zobrazeném dialogovém okně nastavíte sazbu DPH, v které má dojít k vyměření daně. V případě, že byla faktura zadaná položkově, je potřeba zatrhnout volbu Vyměřit DPH po položkách. Následně zvolíte u samovyměření DPH členění – DDpdp a u uplatnění odpočtu členění PDpdp. Uložením dialogového okna dojde k vystavení 2 interních dokladů v agendě Interní doklady. V případě, že byla faktura zadaná položkově na různé druhy šrotu, odpadu apod., je potřeba u interního dokladu s členěním DPH DDpdp doplnit k jednotlivým položkám správné členění DPH.
U členění DPH DDpdp je nutné, aby bylo v nabídce Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Členění DPH vyplněno ve formuláři pole Kód předmětu plnění. Pokud máte v uvedeném režimu více druhů zboží, je nutné pro každý kód předmětu plnění vytvořit nové členění DPH.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím