Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Akce platí do 31. 3. 2020 při koupi obou produktů

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jakým způsobem je možné evidovat v programu POHODA přenesení daňové povinnosti z pohledu dodavatele?

odpověď

Z pohledu Dodavatele výpis z evidence předkládá v souladu s §92a odst. 6 ve lhůtě pro podání daňového přiznání k dani 
z přidané hodnoty plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (dodavatel/poskytovatel). Celkovou částku takto uskutečněných plnění uvede v řádku 25 daňového přiznání. V programu POHODA budou do evidence vstupovat doklady se členěním DPH typu U22 - Přenesení daňové povinnosti, dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb (UDpdp) a U24 - Přenesení daňové povinnosti, dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb - nezapočítat do koeficientu (UKpdp).

Příklad: Vydanou fakturu zadáte do agendy Fakturace/Vydané faktury. Hodnotu faktury uvedete v nulové sazbě DPH. 
U této faktury zvolíte v poli Členění DPH členění UDpdp. Na záložku Poznámky uveďte informaci Vašemu Odběrateli, v jaké sazbě DPH má provést vyměření daně.

Druhou možností je doklad zadat do příslušné sazby DPH, např. 21%. Po zadání členění DPH UDpdp a následném 
uložení se zobrazí dialogové okno s informací, že pro zvolený typ plnění nelze uvádět částku DPH a zda si přejete částku DPH automaticky upravit. Po zvolení volby Ano program automaticky hodnotu DPH vymaže. 
Další možností je, že vypočtenou hodnotu DPH vymažete ručně.
Na tiskové sestavě se automaticky zobrazí, v jaké sazbě DPH je dané plnění.

U zvoleného členění DPH UDpdp je nutné, aby bylo v agendě Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Členění DPH 
vyplněno ve formuláři pole Kód předmětu plnění. V poli Text na dokladu zkontrolujte, zda je uveden text Daň odvede zákazník. 
Pokud máte v uvedeném režimu více druhů zboží, je nutné pro každý kód předmětu plnění vytvořit nové členění DPH.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím