Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jakým způsobem je možné evidovat v programu POHODA přenesení daňové povinnosti z pohledu dodavatele?

odpověď

Jestliže budete zadávat faktury vydané v režimu přenesení daňové povinnosti do programu POHODA poprvé, je nutné nejprve nastavit členění DPH, které se používá pro přenesení daňové povinnosti. V agendě  Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Členění DPH vyhledejte ve sloupci Zkratka členění UDpdp (Typ U22 - Přenesení daňové povinnosti, dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb, Řádek v přiznání k DPH 25). U tohoto členění zatrhněte nahoře ve formuláři pole Nabízet, vyplňte pole Kód předmětu plnění, v poli Text na dokladu zkontrolujte, zda je uveden text Daň odvede zákazník a uložte. Pokud máte v uvedeném režimu více druhů plnění, je nutné pro každý kód předmětu plnění vytvořit nové členění DPH.
Vydanou fakturu zadejte do agendy Fakturace/Vydané faktury a v poli Členění DPH použijte členění UDpdp. Na záložku Položky faktury zadejte jednotlivé položky s patřičnou sazbou DPH a zatrhněte u nich pole PDP. Tím dojde k vynulování částky DPH. Členění DPH u položek zadávat nemusíte (pokud všechny spadají do režimu přenesení povinnosti).

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím