Odemkněte potenciál systému POHODA

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak mohu evidovat přijaté faktury podléhající režimu přenesení daňové povinnosti - stavební a montážní práce?

odpověď

Přijatou fakturu zadejte do agendy Fakturace/Přijaté faktury. Hodnotu faktury uvedete v nulové sazbě DPH ve formuláři agendy, nebo případně dle jednotlivých položek dokladu na záložku Položky faktury. U této faktury zvolte v poli Členění DPH členění PN - Nezahrnovat do přiznání.

Po uložení faktury zvolte povel Záznam/Operace/Vyměření DPH... V zobrazeném průvodci Vyměření a odpočet DPH na první straně vyberte, jestli má být vyměření provedeno pouze pro aktuální doklad, nebo pro výběr dokladů hromadně. Druhá strana průvodce uvádí, jakým způsobem má být hodnota dokladu vyměřena. Lze vyměřit různou sazbou DPH nebo ji navýšit o vedlejší náklady či provést vyměření po položkách, pokud byla faktura zadána položkově. Na třetí straně průvodce zvolte sazbu DPH, ve které má dojít k vyměření daně, datum zdanitelného plnění a předkontace. V poli Členění DPH u vyměření DPH zvolte členění: "DDpdp  - D6 Přenesení daňové povinnosti, odběratel zboží nebo příjemce služeb" a u odpočtu DPH členění "PDpdp - P03 Odpočet z přijatých plnění, povinnost přiznat daň má příjemce" nebo "PKpdp - P04 Odpočet z přijatých plnění, povinnost přiznat daň má příjemce - krátit nárok". Po zvolení povelu Dokončit dojde k vystavení 2 interních dokladů v agendě Interní doklady.

U členění DPH DDpdp je nutné, aby bylo v agendě Členění DPH vyplněno pole Kód předmětu plnění. Zde uvedete
kód 4 - Stavební a montážní práce. Současně je potřeba zatrhnout ve formuláři možnost Nabízet.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím