Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Akce platí do 31. 12. 2020 při nákupu aplikace mPOHODA Basic

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak mohu evidovat přijaté faktury podléhající režimu přenesení daňové povinnosti - stavební a montážní práce od verze 10200?

odpověď

Přijatou fakturu zadejte do agendy Fakturace/Přijaté faktury. Hodnotu faktury uvedete v nulové sazbě DPH ve formuláři agendy, nebo případně dle jednotlivých položek dokladu na záložku Položky faktury. U této faktury zvolte v poli Členění DPH členění PN - Nezahrnovat do přiznání.

Po uložení faktury zvolte povel Záznam/Vyměření DPH... V zobrazeném průvodci Vyměření a odpočet DPH na první straně vyberte, jakým způsobem má být hodnota dokladu vyměřena. Lze vyměřit celkovou hodnotu dokladu samostatně nebo
ji navýšit o vedlejší náklady či provést vyměření po položkách, pokud byla faktura zadána položkově. Na druhé straně průvodce zvolte sazbu DPH, ve které má dojít k vyměření daně, datum zdanitelného plnění a předkontace. V poli Členění DPH u vyměření DPH zvolte členění: "DDpdp  - D6 Přenesení daňové povinnosti, odběratel zboží nebo příjemce služeb" a u odpočtu DPH členění "PDpdp - P03 Odpočet z přijatých plnění, povinnost přiznat daň má příjemce" nebo "PKpdp - P04 Odpočet z přijatých plnění, povinnost přiznat daň má příjemce - krátit nárok". Po zvolení povelu Dokončit dojde k vystavení
2 interních dokladů v agendě Interní doklady.

U členění DPH DDpdp je nutné, aby bylo v agendě Členění DPH vyplněno pole Kód předmětu plnění. Zde uvedete
kód 4 - Stavební a montážní práce. Současně je potřeba zatrhnout ve formuláři možnost Nabízet.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím