Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Pomocí funkce Vzájemný zápočet jsem provedl vzájemný zápočet pohledávky a závazku v cizí měně. Zápočet se však provedl s kurzem 1. Proč?

odpověď

Doporučujeme zkontrolovat, jaký kurz máte uvedený na Interním dokladu.
Jestliže máte v Interním dokladu, na který vzájemně započítáváte pohledávky a závazky uveden kurz 1, při zvolení povelu Záznam/Přenos/Vzájemný zápočet  program POHODA zobrazí hlášku: "Není zadán kurz pro vzájemný zápočet. Přejete
si pokračovat?" V případě, že zvolíte možnost Ne, kurzor Vás přepne zpět do pole Kurz, kde můžete odpovídající kurz doplnit. Pokud ovšem zvolíte možnost Ano, zápočet se provede s kurzem 1.
V tomto případě je nutné položky Interního dokladu vymazat (Ctrl+Del), doklad uložit. Následně ve formuláři Interního dokladu vymažete částku v cizí měně, do dokladu vyplníte správný kurz a přes povel Záznam/Přenos/Vzájemný zápočet  přenesete pohledávky a závazky znovu. Nyní již budete mít vzájemný zápočet proveden se správným kurzem.
Další možností je Interní doklad vymazat a zadat jej znovu s odpovídajícím kurzem.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím