Odemkněte potenciál systému POHODA

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Kam a jak mám zadat doklady o použití?

odpověď

Agenda Interní doklady slouží např. k vystavování dokladů o použití. Náležitosti dokladů o použití jsou uvedeny v §32 zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Smyslem dokladu je snížit neoprávněný odpočet DPH. Vystavuje se při použití zboží nebo služeb, u kterých byl uplatněn nárok na odpočet DPH, pro účely nesouvisející s podnikáním nebo pro osobní spotřebu plátce. Typickým případem je snížení odpočtu za PHM při soukromé jízdě automobilem v majetku účetní jednotky. 
V takovém případě je potřeba snížit odpočet DPH za spotřebované palivo a zároveň snížit daňově uznatelné výdaje pro daň z příjmů. V textech dokladů uveďte účel použití, předmět a rozsah zdanitelného plnění. Delší texty a popis výpočtů můžete uvést v poli Poznámka. Zaúčtováním dokladu o použití podle tohoto návodu se v obou účetních soustavách sníží odpočet DPH a zároveň se sníží daňově uznatelné výdaje.

 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím