Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jakým způsobem uplatním v programu paušální výdaje za dopravu?

odpověď

Uplatňování paušálních výdajů na dopravu upravuje ustanovení Zákona o daních z příjmů § 24 odst. 2 písm. zt), § 25 odst. 1 písm. zp) a § 28 odst. 6. Doklad zadejte do agendy Interní doklady v nulové sazbě DPH. V případě, že se rozhodnete pro zpětné uplatnění, je nutné náklady související s provozem vozidla pokryté paušálním výdajem vyjmout z nákladů účetní jednotky.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím