Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jakým způsobem mohu provést vzájemný zápočet pohledávek a závazků?

odpověď

Vzájemný zápočet provedete v agendě Účetnictví/Interní doklady. Nejprve vyberete obchodního partnera v poli Firma, a poté zvolíte povel Záznam/Přenos/Vzájemný zápočet. Program POHODA zobrazí všechny nezlikvidované pohledávky a závazky vůči vybrané firmě. Jednotlivé doklady pro započtení označíte pomocí klávesové zkratky Alt+X nebo dvojklikem myši.
Pokud se má pohledávka/závazek započíst pouze v částečné výši, zvolíte na daném dokladu povel Částečně započíst. Zápočet dokončíte povelem Vytvořit zápočet. Tímto způsobem dojde k hromadné likvidaci vybraných dokladů v částkách k zápočtu.

Zaúčtování vzájemného zápočtu:
a) v případě vedení daňové evidence:
K závazkům (např. přijaté faktury, ostatní závazky) a přijatému opravnému daňovému dokladu doporučujeme zvolit předkontaci „2Zvýdaj - Výdaje snižující základ daně“ a k pohledávkám (např. vydané faktury, ostatní pohledávky) a vydanému opravnému daňovému dokladu „1Zpříjem - Příjmy zvyšující základ daně“. V hlavním formuláři nastavíte libovolnou předkontaci a členění DPH „PN – Nezahrnovat do přiznání DPH“.

b) v případě vedení účetnictví:
V agendě Uživatelské nastavení zadejte v sekci Interní doklady v poli Účet číslo účtu, na který chcete účtovat vzájemný zápočet (např. účet 395). Při vzájemném zápočtu program hledá předkontaci, kde na jedné straně je účet likvidovaného dokladu a na druhé straně účet zadaný v uživatelském nastavení. K přijatým fakturám se pak vloží např. předkontace 321/395 a k vydaným fakturám 395/311.
Pokud taková předkontace neexistuje, popř. není pole Účet vyplněno, nevloží se k položce žádná předkontace.
Do formuláře se vkládá předkontace dle první položky zápočtu, popř. předkontace Nevím v případě, kdy nebylo možné předkontaci k položce přiřadit.

V tiskových sestavách naleznete sestavu Dohoda o vzájemném zápočtu.

V agendě Uživatelské nastavení můžete dále nastavit číselnou řadu pro vzájemný zápočet. Číselná řada se použije nejen při ručním vytvoření zápočtu přímo v agendě Interní doklady, ale i při automatickém započtení faktury a opravného daňového dokladu z agend Vydané a Přijaté faktury.

Uvedené zaúčtování doporučujeme konzultovat s daňovým poradcem.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím

Podobné otázky