Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak mohu v programu POHODA evidovat opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky (podle § 46 zákona o DPH)?

odpověď

V programu POHODA je možné vystavit daňový doklad na opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky přes povel Záznam/Nedobytná pohledávka... v agendách Vydané, resp. Přijaté faktury a v agendách Ostatní pohledávky, resp. Ostatní závazky. Tento povel vytvoří opravný daňový doklad k nedobytné pohledávce v agendě Interní doklady.

U vytvořeného interního dokladu doplňte na záložku Poznámky všechny náležitosti opravného daňového dokladu podle § 46e zákona o DPH.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím