Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak mám provést zaúčtování do peněžního deníku (účtuji jen v pokladně) vzájemný zápočet závazků a pohledávek. Potřebuji, aby částky byly uvedeny v peněžním deníku. Účtuji v daňové evidenci.

odpověď

Úhrady faktur (závazky a pohledávky), které jsou vzájemně započteny, nelze přiřadit do peněžního deníku, neboť u této likvidace nedochází k výdaji a příjmu peněžních prostředků. Po zaúčtování vzájemného zápočtu v interních dokladech se částky přiřadí do deníku nepeněžního. Podle zadané předkontace vstoupí do příjmů zvyšujících základ daně nebo nedaňových příjmů, popř. do výdajů snižujících základ daně nebo nedaňových výdajů tak, aby byl správně vypočten základ pro výpočet daně z příjmů.  

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím