Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jaké členění DPH mám použít při dovozu zboží ze třetí země, aby údaje samovyměření DPH vstoupily na řádek 7 a nárok na odpočet na řádek 43?

odpověď

Při dovozu zboží záleží, zda je celní úřad správcem daně. Členění DPH typu  „PDdov – dovoz zboží“, „PKdov – dovoz zboží - krátit nárok“, „PDmajDov – Pořízení majetku z dovozu“  a „PKmajdov – Pořízení majetku z dovozu - krátit nárok“ použijete v případech, kdy je správcem daně celní úřad. Tato plnění budou v daňovém přiznání uvedena na řádcích 42, resp. 47 tiskopisu DPH.

Pokud daňová povinnost při dovozu vzniká přímo plátci (§23  zákona o DPH), tj. celní úřad není správce daně, použijete tato členění DPH "PDDovPl - Dovoz zboží, kdy je plátce povinen přiznat daň", nebo „PDostEU – Ostatní zdanitelná plnění s povinností přiznat daň při přijetí “, „PKostDanEU – Ostatní zdanitelná plnění s povinností přiznat daň při přijetí - krátit nárok“, „PDmajEU – Pořízení majetku z jiného státu EU“ a „PKmajEU – Pořízení majetku z jiného státu EU - krátit nárok“. Tato plnění budou uvedena na řádcích 43, 44, resp. 47 tiskopisu DPH.
Pokud budete toto plnění používat opakovaně, doporučujeme vytvořit vlastní členění DPH s typem „P03 – Odpočet z přijatých plnění, povinnost přiznat daň má příjemce“, „P04 – Odpočet z přijatých plnění, povinnost přiznat daň má příjemce - krátit nárok“, „P12 – Odpočet při pořízení majetku, povinnost přiznat daň má příjemce“ nebo „P13 - Odpočet při pořízení majetku, povinnost přiznat daň má příjemce - krátit nárok“.

V dialogovém okně Vyměření a odpočet DPH doplníte v oddíle Vyměření DPH členění DPH "DDdov – Dovoz zboží", 
které vstupuje do řádku 7 (základní sazba) a 8 (snížená sazba).

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím