Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak provedu vyměření DPH přijaté faktury ze třetí země a cla?

odpověď

Přijatou fakturu, ke které budete provádět vyměření a odpočet DPH zapíšete do agendy Fakturace/Přijaté faktury, kde uvedete hodnotu faktury v nulové sazbě DPH a v poli Členění DPH zadáte PN Nezahrnovat do přiznání DPH. Doklad uložíte a přes povel Záznam/Vyměření DPH... provedete vyměření DPH. V dialogovém okně Vyměření a odpočet DPH vyberete volbu Vyměřit DPH z celkové hodnoty dokladu a dále zatrhnete volbu Zahrnout vedlejší náklady. V zobrazeném poli uvedete hodnotu cla. Následně zvolíte tlačítko Další.
Na další straně průvodce v poli Částka je uvedená hodnota přijaté faktury a cla. V oddíle Vyměření DPH a Odpočet DPH zadáte Členění DPH podle toho, do jakého řádku v přiznání k DPH má DPH vstupovat.
Aby se Vám v poli Členění DPH požadované členění nabízelo, je nejdříve potřeba v agendě Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Členění DPH vyhledat a zatrhnout volbu Nabízet. Po vyplnění členění DPH zvolíte tlačítko Dokončit a program Vás přepne do agendy Interní doklady, kde budou vytvořené dva interní doklady na přiznání a odpočet DPH.

Jako členění DPH při dovozu zboží ze zemí mimo EU můžete uvést např. u vyměření DPH členění se zkratkou DDdov - Dovoz zboží, údaje vstoupí do řádku 7 v základní sazbě, do řádku 8 ve snížené sazbě. U nároku na odpočet daně v případě, že je správcem daně celní úřad, zadejte členění PDdov - Dovoz zboží, údaje vstoupí do řádku 42.
V případě, že není správcem daně celní úřad a daňová povinnost vzniká přímo plátci (§23 odst. 3 a 4 zákona o DPH), doporučujeme používat členění PDdovPl, které vstupuje do řádků 43,44. 

Zaúčtování v účetnictví:
Zaúčtování doporučujeme řešit prostřednictvím účtu „349 – Vyrovnávací účet pro DPH“, který nevstupuje do rozvahy.
Povinnost přiznat daň:
- Daňový základ 349/349
- DPH 349/343xxx
Nárok na odpočet:
- Daňový základ 349/349
- DPH 343xxx/349

V daňové evidenci použijte předkontaci 7Znvýdaj - Nedaňový výdaj a 6ZNpříjem - Nedaňový příjem.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím