Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak postupovat při pořízení zboží v rámci EU od registrovaného plátce, kde mám povinnost přiznat daň, ale vzniká mi i nárok na odpočet?

odpověď

Přijatou fakturu, u které zadáte předkontaci podle účetního případu, např. 504/321, zadáte v nulové sazbě DPH, v poli Členění DPH uvedete „PN - Nezahrnovat do přiznání“. Po uložení dokladu zvolíte agendu Záznam/Vyměření DPH… v zobrazeném dialogovém okně Vyměření a odpočet DPH označíte možnost Vyměřit DPH z k aktuálnímu dokladu a dáte tlačítko Další. Na další straně průvodce máte možnost provést vyměření z celkové hodnoty dokladu nebo po položkách. Na třetí straně průvodce vyberte sazbu DPH a předkontaci, která bude vyplněna na vytvořených daňových dokladech. Dále zvolíte členění DPH a datum. V případě, že faktura obsahuje zboží ve dvou sazbách, vyberte druhou sazbu DPH a v poli Částka uveďte příslušnou hodnotu pro tuto sazbu. Program automaticky poníží částku zadanou u první sazby DPH. Součet těchto dvou hodnot se musí rovnat celkové částce dokladu, která se zobrazí v poli Celkem.  

Pokud nechcete automaticky uplatnit i odpočet DPH, zrušte zatržení příslušné  volby. Není možné vystavit daňový doklad 
na odpočet DPH při pořízení zboží z EU či při dovozu zboží, bez toho, že byl vystaven daňový doklad na vyměření této daně. Pokud necháte zatržené obě volby,  povel vytvoří v agendě Interní doklady jeden daňový doklad  na uskutečněné plnění DPH povinnost přiznat daň a zároveň druhý daňový doklad na odpočet daně při nákupu zboží z Evropské unie. 

Zaúčtování doporučujeme řešit prostřednictvím účtu „349 – Vyrovnávací účet pro DPH“, který nevstupuje do rozvahy.
Zaúčtování v účetnictví
Povinnost přiznat daň:
Daňový základ 349/349
DPH 349/343xxx
Nárok na odpočet:
Daňový základ 349/349
DPH 343xxx/349

V daňové evidenci zadáte předkontaci u samovyměření „7ZNvýdaj - Nedaňový výdaj“ a u odpočtu DPH „6ZNpříjem - Nedaňový příjem“. 

Jako členění DPH můžete uvést např. při pořízení zboží v rámci EU u samovyměření DPH „DDzbožíEU - Pořízení zboží z jiného státu EU“, údaje vstoupí do řádku 3 v základní sazbě, do řádku 4 ve snížené sazbě.  U nároku na odpočet zadáte „PDzbožíEU - Pořízení zboží z jiného státu EU“, údaje vstoupí do řádku 43 v základní sazbě, do řádku 44 ve snížené sazbě.

Podle § 25 zákona o DPH vzniká při pořízení zboží z jiného členského státu plátci povinnost přiznat daň ke dni vystavení daňového dokladu, pokud byl daňový doklad vystaven osobou registrovanou k dani v jiném členském státě před patnáctým dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno, nebo k patnáctému dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno. Daň je plátce povinen uvést do daňového přiznání za zdaňovací období, kdy mu vznikla povinnost přiznat daň.

Pokud plátci při pořízení zboží z jiného členského státu vznikla povinnost přiznat daň, má nárok na odpočet této daně. Nárok na odpočet lze uplatnit nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém plátci vznikla povinnost přiznat daň podle § 25.

Vyměření DPH je možné provést hromadně z předem vyfiltrovaných dokladů. Na první straně průvodce vyměřením DPH zvolte možnost Hromadně vyměřit DPH. Volitelně můžete převzít datum zdanitelného plnění ze zdrojových dokladů.  

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím