Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

V programu POHODA jsme začali účtovat až během účetního období, nemáme v něm tedy vytvořená všechny přiznání k dani z přidané hodnoty. Spočte program POHODA vypořádací koeficient?

odpověď

Pokud v programu POHODA nejsou vystavena všechna přiznání k dani z přidané hodnoty, spočte program POHODA vypořádací koeficient pouze z vystavených přiznání. Vypořádací koeficient bude tedy spočten chybně.
V agendě Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Přiznání DPH zvolte tiskovou sestavu Přiznání k dani z přidané hodnoty prostřednictvím nabídky Soubor/Tiskové sestavy (Ctrl+T). Zobrazenou sestavu vyexportujte do programu Excel prostřednictvím ikony pro export zobrazenou na standardní liště (Alt+E) a vypočtený koeficient, resp. hodnotu na řádku 53 upravte.
Po provedení datové uzávěrky je nutné v agendě Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Přiznání DPH ručně zadat správný koeficient na záložku Změna režimu, vyrovnání do řádku 52 – Zálohový koeficient.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím