Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Nachází se v programu POHODA sestava, kde bychom zjistili, jakým způsobem byl vypočten vypořádací koeficient v Přiznání DPH na ř. 53?

odpověď

Ano, v agendě Přiznání DPH z nabídky Účetnictví/Daň z přidané hodnoty můžete v tiskových sestavách zobrazit sestavu Výpočet vypořádacího koeficientu dle §76. Pomocí této sestavy můžete zkontrolovat součtové hodnoty z vystavených přiznání k DPH za jednotlivé měsíce, resp. čtvrtletí, které ovlivňují vypořádací koeficient. Na základě vypočteného vypořádacího koeficientu pak zjistíte celkový nárok na odpočet daně v krácené výši za vypořádávané období (řádek 53 daňového přiznání).
Jelikož sestava vychází z hodnot, které jsou uvedeny ve vystavených přiznáních k DPH, je důležité, abyste evidovali všechna oficiální přiznání k DPH za celé zdaňovací období a používali správné typy členění DPH.
Sestava se správně zobrazí pouze v případě, že je vystaveno přiznání, ve kterém došlo k vypořádání odpočtu daně, tedy
za poslední zdaňovací období roku, nebo bylo vystaveno přiznání, u kterého jste zatrhli volbu Vypočíst vypořádací koeficient např. z důvodu zrušení registrace k dani, případně vystavujete-li dodatečné přiznání k DPH za již vypořádaný rok (kromě dodatečného přiznání za měsíc prosinec/4Q).

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím