Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

K čemu slouží řádek 52 – Zálohový koeficient v agendě Přiznání DPH?

odpověď

Ve zdaňovacích obdobích běžného kalendářního roku se provádí krácení odpočtu daně na řádku 52 zálohovým koeficientem podle § 76 odst. 6, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Pokud provádíte krácení nároku na odpočet daně poprvé, zadejte ručně vypočtený zálohový koeficient do vystaveného přiznání za období, ve kterém poprvé provádíte krácení nároku, na záložku Změna režimu, vyrovnání
do řádku 52 - Zálohový koeficient.

Při vystavení přiznání k dani z přidané hodnoty v novém účetním období je do řádku 52 – Zálohový koeficient automaticky převeden vypočtený vypořádací koeficient z přiznání za poslední zdaňovací období minulého účetního období, tzn. koeficient je shodný s řádkem 53 – Vypořádání odpočtu daně.

U přijatých dokladů, které se budou krátit zálohovým koeficientem, zadejte správné členění DPH s krácením nároku 
např. členění DPH „PK - Tuzemské plnění krátit nárok“. Tento údaj vstoupí do tiskopisu Přiznání k dani z přidané hodnoty 
na řádek 40 do sloupce „Krácený odpočet“. Celková hodnota pro krácení se v přiznání DPH zobrazí na řádku 46.
U ostatních dokladů, které se nebudou vztahovat např. k osvobozenému plnění, použijte členění DPH „PD – Tuzemské plnění".

Koeficient zadaný na řádku 52 se použije pro krácení odpočtu daně tj. částek uvedených na řádku 46.
Poměrná část odpočtu = koeficient z řádku 52 x řádek 46

Výsledná hodnota se uvede v tiskové sestavě Přiznání k dani z přidané hodnoty na řádek 52 do pole Odpočet.

Pokud řádek 46 nebude vyplněn, ke krácení daně nedojde, tzn. uplatní se celá výše přijatých faktur.

Rozdíl mezi zaúčtovanou a uplatněnou hodnotou DPH je nutné ručně doúčtovat v agendě Účetnictví/Interní doklady.

Příklad:
Z přijaté faktury se na účet 343 – Daň z přidané hodnoty zaúčtuje celková hodnota DPH 500 Kč.
Dojde-li u této přijaté faktury ke krácení podle zálohového koeficientu, uplatní se např. v přiznání pouze výše 200 Kč.
Rozdíl 300 Kč je tedy nutné z účtu 343 – Daň z přidané hodnoty ručně v agendě Interní doklady odúčtovat.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím