Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Využijte 30% slevu na další nákup nebo 50% slevu na 1. hodinu individuálních služeb

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Po zapsání datumu uplatnění DPH do vydaného opravného daňového dokladu (dříve vydaného dobropisu) přibyl na záložce Zaúčtování nový řádek - přeúčtování ODD/dobropisu. Je to takto v pořádku?

odpověď

Vydané opravné daňové doklady (dřívější vydané dobropisy) vstupují do odpočtu daně až po jejich potvrzení, které může nastat v jiném měsíci, proto nemusí souhlasit účet 343 s Podklady k dani z přidané hodnoty. 

V případě, že v sekci Daně v agendě Nastavení/Globální nastavení budou vyplněny analytické účty pro zaúčtování DPH
z ODD/Dobropisů, např. pro základní sazbu 343120 a pro sníženou sazbu 343114, dojde při vyplnění pole Uplatnění DPH
(u dřívějších dobropisů při vyplnění pole Odpočet DPH) k automatickému přeúčtování částky DPH z uvedené analytiky na běžně používané účty, např. 343020, popř. 343014. Toto přeúčtování slouží pro sledování analytiky účtu 343 a snadnější kontrolu ODD (dobropisů), které ještě nevstoupilly do Přiznání DPH.

Pokud daná analytika nebude v agendě Globální nastavení sekce Daně vyplněna, přeúčtování částky DPH na analytiku nenastane.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím