Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Naše firma byla neplátcem DPH, ale od 12.3.20xx se již stává plátcem DPH. Kde mohu v programu POHODA tuto změnu nastavit?

odpověď

Uvedenou změnu nastavíte v sekci DPH v agendě Nastavení/Globální nastavení zatržením volby Změna režimu v průběhu kalend. roku. Zde ponecháte zatržené měsíce, pro které jste plátce DPH, tzn. v uvedeném případě březen a všechny následující měsíce.
Doklady vystavené do 12. března je nutné zadat do nulové sazby daně a v poli Členění DPH nastavit „UN – nezahrnovat
do přiznání DPH“, resp. „PN – nezahrnovat do přiznání DPH“.

Pozor: Pokud účtujete na přelomu období, tzn., že ještě nebyla provedena datová uzávěrka, je uvedené nastavení platné
pro oba roky, tzn. rok 20xx-1 i 20xx. Pokud tedy budete editovat doklad spadající např. do dubna roku 20xx-1, je nutné zkontrolovat, zda je doklad správně zadán v nulové sazbě.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím