Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Mohu nějakým jednoduchým způsobem zjistit, u kterých dokladů vznikl nesoulad mezi datem zdanitelného plnění (datem odpočtu) a datem účetního případu?

odpověď

Ano, v agendě Účetnictví/Účetní deník v kontrolních tiskových sestavách můžete zobrazit sestavu Kontrola pohybu na účtu DPH s Přiznáním DPH. Tato sestava zobrazuje doklady, u kterých vzniká nesoulad mezi datem zdanitelného plnění (datem, kterým doklady vstupují do přiznání DPH) a datem účetního případu (datem, kterým doklady vstupují do účetního deníku, tedy
na pohyb účtu 343).

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím