Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak vložit pohledávky z minulého účetního období, aby nedošlo k opětovnému započtení DPH v běžném účetním období?

odpověď

Účetnictví:
Vydané faktury, popř. ostatní pohledávky zadáte v agendě Fakturace/Vydané faktury, popř. Ostatní pohledávky. Ve formuláři zadáte přesné údaje z příslušné faktury, popř. z jiného dokladu, rovněž Datum vystavení, Datum zdanitelného plnění, tzn. údaje budou vázány k minulému účetnímu období. Na dokladech doporučujeme zadat Vlastní předkontaci Bez, tj. u vydaných faktur BEZ311, u ostatních pohledávek BEZ315. Vlastní předkontace Bez neovlivní zaúčtování v účetním deníku, slouží pouze k výběru účtu, který bude použit k likvidaci. Do účetního deníku se tedy promítne až úhrada. Dále na dokladech zadáte členění DPH "UN" - Nezahrnovat do přiznání DPH (v přiznání k DPH bylo v předcházejícím roce).

Daňová evidence:
Vydané faktury, popř. ostatní pohledávky zadáte v agendě Fakturace/Vydané faktury, popř. Ostatní pohledávky. Ve formuláři zadáte přesné údaje z příslušné faktury, popř. z jiného dokladu, rovněž Datum vystavení, Datum zdanitelného plnění, tzn. údaje budou vázány k minulému účetnímu období,  Předkontace platná pro příslušný doklad, např. 1Pzboží (bude použita při úhradě faktury), Členění DPH "UN" - Nezahrnovat do přiznání DPH (v přiznání k DPH bylo v předcházejícím roce).
 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím