Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak mohu v programu POHODA uplatňovat zvláštní režim dle § 90 zákona o DPH pro obchodníky s použitým zbožím?

odpověď

Dle § 90 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH se u zvláštního režimu na daňovém dokladu vydaném zákazníkovi neuvádí DPH z přirážky, není tedy ani v rekapitulaci DPH. Daňový doklad obsahuje pouze celkovou částku včetně DPH bez rozepsání na základ daně a DPH. Základem daně je přirážka, což je peněžní částka včetně daně. Přirážka se stanoví jako rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou. Na dokladu musí být uvedeno sdělení, že byl použit zvláštní režim. Základ daně a daň se může rozepsat pouze u služeb a zboží vytvořených vlastní činností, které jsou poskytovány současně se službami podle zvláštního režimu.
 
Při uskutečnění zdanitelného plnění dle zvláštního režimu budete postupovat následovně: 

1) V agendě Účetnictví/Interní doklady založíte nový záznam, a na záložku Položky dokladu uvedete jako první položku s 0% sazbou DPH celkovou částku za uskutečněné plnění sníženou o přirážku s členění DPH - „UDobch – Zvláštní režim s použitým zbožím a uměním“ resp. „UKobch - Zvláštní režim s použitým zbožím a uměním – nezapočítat do koeficientu“. Jako druhou položku uvedete přirážku s typem členění DPH "UD - Tuzemské plnění" a s výpočtem DPH shora. Pro interní doklad zvolíte příslušnou předkontaci (zaúčtování na účty pohledávek a výnosů). 

2) Jako druhý doklad vytvoříte vydanou fakturu v agendě Fakturace/Vydané faktury. Jelikož částka musí být uvedena včetně DPH, zadáte celkovou prodejní částku s 0% sazbou DPH. Jako členění DPH zvolíte „UN - Nezahrnovat do přiznání" a předkontaci „Vlastní předkontace BEZ, která slouží pro likvidaci dokladu“. Na záložku Poznámky do horní části uvedete sdělení, že se jedná o zvláštní režim a příslušný daňový předpis. Toto sdělení bude uvedeno na vydané faktuře, kterou obdrží zákazník. 

Dále zákon o DPH ukládá povinnost pro plátce DPH, který uplatňuje „zvláštní režim“ a zároveň „běžný režim“, vést evidenci dle § 100 zákona o DPH, a to samostatně pro jednotlivé režimy. To znamená, že v programu POHODA můžete vytvořit analytické účty pro účet 343, na kterých byste tyto operace sledovali, nebo můžete sledovat odděleně příslušné režimy pomocí pole Činnost.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím