Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

V menu Záznam se mi nenabízí povel pro hromadnou likvidaci bez vazby. Proč?

odpověď

Pravděpodobně nemáte nastavená přístupová práva pro hromadné operace. Je třeba, aby Vám administrátor tyto práva nastavil.

Přístupová práva pro hromadnou likvidaci je třeba příslušnému uživateli nastavit v agendě Nastavení/Přístupová práva/Uživatelé,
kde u příslušného uživatele na záložce Práva rozbalíte Administrátorské funkce. Poté kliknete na možnost Práce v agendách
a zatrhnete pole Hromadné operace. Změny uložte.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím