Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Obsahuje program POHODA sestavu, kde uvidím neuhrazené závazky vůči jednotlivým dodavatelům k určitému datu?

odpověď

Ano, v agendě Fakturace/Přijaté faktury zobrazte tiskovou sestavu Kniha závazků. V levé části dialogového okna pro tisk můžete zatrhnout možnost Dle dodavatelů. Dále vyplňte datum, ke kterému sestavu chcete zobrazit a zatrhněte možnost Pouze neuhrazené. Pokud chcete zobrazit pouze neuhrazené závazky za jednotlivé dodavatele, zatrhněte ještě možnost Pouze faktury. V případě, že chcete zobrazit všechny závazky za jednotlivé dodavatele (včetně ostatních závazků), ponechte možnost Pouze faktury nezatrženou. Po zobrazení náhledu uvidíte přehled všech neuhrazených závazků seřazených abecedně dle jednotlivých dodavatelů. Za každého dodavatele na sestavě bude uveden i celkový součet neuhrazených dokladů.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím