Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak mám v účetnictví zadat opravný daňový doklad? S kladnou nebo zápornou hodnotou?

odpověď

Opravný daňový doklad může být zadán jak záporně, tak kladně, v závislosti na tom, jestli se jedná o snížení základu daně resp. částky daně nebo o zvýšení. Starším názvem opravného dokladu na snížení daně je dopbropis, od roku 2011 je dobropis nahrazený termínem Opravný daňový doklad, který je potřeba zapsat záporně.
Použijete-li povel Záznam/Opravný doklad na existující faktuře, vystaví se doklad na snížení základu daně, zadaný záporně. Výjimečně může nastat situace, kdy je potřeba základ daně zvýšit. Potom vystavíte nový doklad, v poli Typ ve formuláři vyberete opravný daňový doklad a částky zadáte kladně.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím