Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODA



otázka

Co znamená odpočet záloh podle § 37a?

odpověď

Tato volba se nachází v agendě Nastavení/Globální nastavení/Pohledávky, resp. Závazky.
Zákon o DPH upravuje v § 37a pravidla pro odpočet zdanitelných plnění z přijatých záloh ve vypořádací faktuře. Základ pro výpočet DPH se vypočte z rozdílu mezi základem daně ve vypořádací faktuře a základem daně z přijatých záloh.

Zatržením volby Výpočet z rozdílu základů v CM se ve vypořádací faktuře v cizí měně provede výpočet základu daně dle § 37a z rozdílu základů v cizí měně a tento rozdíl se následně přepočte příslušným kurzem na Kč. Pokud tato volba zatržená nebude, provede se výpočet základu daně ve vypořádací faktuře z rozdílu základů přepočtených na Kč.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím