Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Najdu v programu POHODA sestavu, kde uvidím všechny pohledávky nebo závazky, které jsou před splatností?

odpověď

Ano. V agendě Vydané, resp. Přijaté faktury můžete v tiskových sestavách zobrazit sestavu Pohledávky, resp. Závazky
dle rozmezí splatnosti. Před náhledem v levé části dialogového okna pro tisk zatrhněte volbu Včetně pohl., resp. záv. před splatností.  Dále vyplňte datum, ke kterému sestavu chcete zobrazit.
V poli Rozmezí splatnosti můžete zadat intervaly rozmezí splatnosti. Jednotlivé meze dnů splatnosti oddělte čárkou. Hodnoty můžete zadávat kladně (dny po splatnosti), případně i záporně (dny před splatností).
Pohledávky, resp. závazky na sestavu vstupují dle data vystavení dokladu. Jestliže chcete, aby doklady na sestavu vstupovaly dle data účetního případu, je nutné před sestavením sestavy zatrhnout možnost Dle data úč. případu. Volbu lze zatrhnout pouze v účetní jednotce typ účetnictví.
V horní části sestavy uvidíte pohledávky před splatností, v další části sestavy uvidíte pohledávky dle zadaných mezí splatností.
Sestava nerespektuje aktuální výběr záznamů v dané agendě, pokud není zatržena volba Pouze faktury.
 

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím