Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

K čemu slouží pole Datum KH DPH v agendě Vydané faktury a je nutné ho vyplňovat?

odpověď

U dokladu typu Faktura se nejedná o povinné pole. Pro vstup dokladu do kontrolního hlášení za příslušné zdaňovací období je rozhodující datum zdanitelného plnění. 
Pole využijete v případě, kdy chcete v rámci kontrolního hlášení využít časový posun ve vztahu k dani z přidané hodnoty. V případě, že plátce vykázal uskutečněná zdanitelná plnění v nesprávném zdaňovací období (uvedl daň do jiného zdaňovací období) a zároveň nedošlo ke krácení daně, může využít znění § 104 zákona č. 235/204 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Příklad:
Plátce vystavil daňový doklad ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) 1.2.20xx. Omylem byl tento doklad zadán k DUZP 1.1.20xx. Tento doklad byl vykázán v přiznání DPH a Kontrolním hlášení o měsíc dříve, než měl skutečně být. V poli Datum zd. plnění ponecháte 1.1.20xx a do pole Datum KH DPH uvedete 1.2.20xx. Tento doklad se načte do kontrolního hlášení za měsíc leden s DUZP 1.2.20xx.

Nebude-li pole Datum KH DPH vyplněné, tak se údaj převezme z pole Datum zd. plnění.

U dokladu typu Opravný daňový doklad uveďte do pole Datum KH DPH datum, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně podle zákona o DPH § 42 odst. 3 písm. a), např. domluva na slevě mezi dodavatelem a odběratelem. Stejné datum uveďte do pole Datum zd. plnění. Toto datum bude uvedeno na sestavě opravný daňový doklad, podle § 45 odst. 1 písm. k). V kontrolním hlášení bude datum KH DPH uvedeno v sekci A.4. ve sloupci DPPD.

V případě, že vystavujete opravný daňový doklad z důvodu reorganizace, resp. na opravu daně (dle § 43), tak pole Datum KH DPH ponechte prázdné. Do kontrolního hlášení sloupce DPPD v sekci A.4. vstoupí datum z pole Uplat.DPH.

Příklad:
U opravného daňového dokladu plátce zapíše datum 3.2.20xx do pole Uplat.DPH a na jeho základě vstoupí doklad do přiznání k DPH a kontrolního hlášení za měsíc únor. V poli Datum zd. plnění uvede datum 20.1.20xx (v tento den se domluvil dodavatel s odběratelem na slevě), odkud se vytiskne na opravný daňový doklad jako jeho povinná náležitost. Stejné datum vyplníte i do pole Datum KH DPH, odkud se hodnota doplní v kontrolním hlášení v části A.4 do sloupce DPPD.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím