Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Je možné z programu POHODA odeslat upomínky faktur, resp. pohledávek v prodlení více firmám najednou?

odpověď

Ano, sestavu Upomínky faktur, resp. pohledávek v prodlení lze odeslat hromadně jednotlivým odběratelům na jejich e-mailové adresy.
V agendě Vydané faktury (Ostatní pohledávky) zvolte sestavu Upomínky faktur v prodlení a ve spodní části dialogového okna pro tisk rozbalte výklopný seznam v poli PDF a zvolte možnost Odeslat vše e-mailem. Vytvořený PDF dokument se vloží jako příloha e-mailu a odešle se na e-mail zadaný u odběratele v agendě Adresář. Pokud je doklad bez vazby na Adresář nebo e-mail u adresy není vyplněn, k odeslání nedojde.
Zatržením volby Dle-emailu se upomínky pro jednotlivé adresy ještě rozdělí na dílčí upomínky podle e-mailových adres. Přednost má vždy e-mail zadaný na dokladu. Není-li v něm uveden, převezeme se e-mail z agendy Adresář.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím