Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Jak mohu do programu POHODA zadat opakující se platby, např. pro zadání splátkových kalendářů?

odpověď

Hromadné vytvoření opakovaných plateb lze zadat v agendě Fakturace/Ostatní závazky resp. Fakturace/Ostatní pohledávky, dále také v agendách Fakturace/Vydané zálohové faktury a Fakturace/Přijaté zálohové faktury prostřednictvím povelu Stálé platby... nacházejícím se v nabídce Záznam. 
Nejprve je nutné vybrat vzorový doklad a poté zvolte nabídku Záznam/Stálé platby... V dialogovém okně Stálé platby nastavte počet plateb a periodu opakování - měsíční nebo čtvrtletní. Po stisku povelu Další budou vygenerovány pravidelně se opakující platby dle zadaných kritérií.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím