Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

V tiskové sestavě Rozvaha se liší hospodářský zisk za období a hospodářský zisk celkem. Jak k tomuto nesouladu došlo?

odpověď

V agendě Účetnictví/Počáteční stavy/Počáteční stavy účtů zkontrolujte, zda máte vyrovnaná aktiva a pasiva. Pro kontrolu lze v agendě Účetnictví/Účtová osnova využít tiskovou sestavu Pohyb na účtu, kterou zobrazíte prostřednictvím povelu Soubor/Tiskové sestavy… Před zobrazením této sestavy nejprve vyberte účet 701, např. prostřednictvím vyhledávacího pole a stiskněte klávesu Enter.

Dále zkontrolujte, zda agenda Účetnictví/Účetní deník neobsahuje doklady z minulých let. Tyto doklady jsou zobrazeny na začátku účetního deníku. Opravu uvedených dokladů provedete následovně: na daném dokladu klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte povel Otevřít zdrojový doklad. Program POHODA zobrazí daný doklad, kde v poli Předkontace zvolte předkontaci „Bez – Doklad bez zaúčtování“.

V agendě Účetnictví/Účetní deník zvolte povel Soubor/Tiskové sestavy… a v zobrazeném dialogovém okně Tisk zkontrolujte zadaný Počátek období. U sestavy zadané k datu 1.1.201x musí hospodářský zisk za období a hospodářský zisk celkem souhlasit. Pokud bude datum sestavení jiné než 1.1.201x, budou již údaje rozdílné.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím