Odemkněte potenciál systému POHODA

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Proč účet 431 nevstupuje do tiskové sestavě Rozvaha v plném rozsahu, resp. Rozvaha ve zkráceném rozsahu?

odpověď

Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na tiskopis Rozvaha v plném, resp. zkráceném rozsahu nesmí vstoupit. O tuto hodnotu se poté správně nemusí rovnat aktiva a pasiva. Tento účet je nutné v průběhu roku, nejpozději do 31. 12. 202x, pokud není přerozdělen dle zápisu z valné hromady, přeúčtovat v agendě Účetnictví/Interní doklady na účet 428 – Nerozdělený zisk minulých let, tj. 431/428 nebo na účet 429 – Nerozdělená ztráta minulých let, tj. 429/431.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím