Odemkněte potenciál systému POHODA

Otázky a odpovědi pro ekonomický systém POHODAotázka

Proč se u nevýdělečné organizace nezobrazuje hodnota Výsledku hospodaření celkem na řádku 14 ve sloupci Stav k prvnímu dni na sestavě Rozvaha ve zkráceném rozsahu?

odpověď

Výsledek hospodaření celkem na uvedené sestavě je dán součtem výsledku hospodaření min. období a hodnotou nerozděleného zisku, resp. neuhrazené ztráty k 31.12. předešlého roku. Z tohoto důvodu musí být u účtu 931 - Výsledek hospodaření zadán řádek rozvahy 501 a u účtu 932 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let zase řádek rozvahy 502.

Pokud přecházíte na program POHODA, zadáte údaje z minulých let s těmito řádky ručně do agendy Účetnictví/Počáteční stavy/Výkazy minulého roku. Následně se součet těchto hodnot přenese na řádek 14. Datovou uzávěrkou se údaje pro další rok vyplní automaticky. Pokud v agendě Výkazy minulého roku zadáte řádek 14, hodnota na tiskopis Rozvaha ve zkráceném rozsahu nevstoupí.

Taktéž i pro běžné období platí, že účet 931 má v agendě Účetnictví/Účtová osnova nastaven řádek 501 pro zkrácenou rozvahu a účet 932 řádek 502.

Pomohla Vám tato odpověď?   Ano Ne Nevím